Bağışlarınız İçin

Türk-Macar Dostluk Derneği Banka Hesap No:
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Meşrutiyet Şb. (Ankara)
4213 0493436

scan code
Macar Maslahatgüzarı Cindric’in 13 Kasım 1938 günü verdiği beyanat

Macar Maslahatgüzarı Egon de Cindric’in 13 Kasım 1938 günü Atatürk’ün vefatına ilişkin Cumhuriyet Gazetesine verdiği beyanat:

“Kemal Atatürk’ün kim olduğunu yalnız dünya politikacıları değil, Türkiye’ye asırlık tarihî bağlardan başka Kemal Atatürk’ün şahsında temessül eden hissiyatla da bağlı bulunan Macar milleti de çok iyi bilir. Atatürk’ün milletinin felâket gününün arifesinde cesaretile, kuvvetile ve teşkilatçı kabiliyetiyle Türk milletinde daima mevcud ve asırlarca uzanan tarihinde ibraz etmiş olduğu meziyetleri uyandırarak ona yeniden hayat verdiğini bizde bilmeyen yoktur. Her milletin tarihinde bir sukut noktası vardır. Fakat o millet ki, kendisinden meknuz olan askerî meziyetler, hayatî kabiliyet ve atiye olan iman, kaderin ona bahşettiği kumandan tarafından ele alınır ve teşkilâtlandırılırsa ancak böyle milletler binlerce yıl yaşamağa namzet ve tarihî rollerini oynamağa muvaffak olabilirler. En ağır tarihi anlarda Türk milletine olan sarsılmaz imanına güvenerek onun başına geçen kumandan Atatürk olmuştur. Türkiye için ne yapmıştır ve ne neticeler elde etmiştir? Bunu Türkiye’ye gelen herkes görebilir. Türk milleti ona ebedî şükran borçludur.

Cihan Harbinden sonraki hadiselerin amansız ezdiği malûm olan Macar milleti, kardeş Türkiye’nin Atatürk idaresinde canlanmasından hiç şüphesiz kuvvet almıştır ve bunun için her türlü şeraite rağmen atisine emniyetle bakmaktadır. Kemal Atatürk’ün Macar dostu olduğunu Macar milleti iyi bilir ve onun ölümile faniler arasından yalnız büyük bir insan değil, büyük dostunu da kaybettiğini müdriktir. Macaristan onun için her tarafında matem tutmaktadır ve hatırasını muhafaza edecektir.

(“Matemimiz ve ecnebi devlet mümessilleri”, Cumhuriyet, 13 Kasım 1938, s.5.)

 
Peter Esterhazy gecesi

14 Kasım Pazartesi akşamı 19:30'da, Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde Peter Esterhazy anma gecesi yapılacaktır.

Peter-Esterhazy-anma-gecesi

 
İsmail Tosun Saral: 1956 Macar İhtilali ve Türk Şairler

Başkan Yardımcımız İsmail Tosun Saral'ın "1956 Macar İhtilali ve Türk Şairler" başlıklı yazısı Türkinfo haber portalında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.

 
Ankara'da Sergi - Frigyes Kőnig: Karpat Havzasındaki 16-17. Yüzyıl Osmanlı Kaleleri

Macar Sanatçı Frigyes Kőnig’in Kaleler serisinden özel bir seçkinin derlendiği ‘Karpat Havzasındaki 16-17. Yüzyıl Osmanlı Kaleleri’ sergimiz 4 Kasım - 14 Aralık 2016 tarihleri arasında gösterimde olacak. Pazar günleri hariç her gün sabah 10:00 akşam 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

konig

 
Altayistik Bağlamında Macarca-Türkçe Dil İlişkileri

Prof. Dr. Emine Yılmaz'ın Macarca-Türk Dil İlişkileri'ni incelediği çalışması makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için tıklayınız.

 
Yakın Dönem Türkiye-Macaristan İlişkileri

Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Emre Saral'ın yakın dönemde Türkiye ile Macaristan İlişkileri'ni incelediği çalışması makaleler kısmına eklenmiştir. Siyaset bilimi uzmanı Dr. Ozan Örmeci'nin "Emre Saral’ın son derece kapsamlı bir medya taraması neticesinde yazdığı ve Türkiye‐Macaristan ilişkilerinin özellikle son yıllarda gelişen siyasi ve ekonomik boyutlarını inceleyen oldukça uzun bir makaledir. Bu makalede, Macaristan ve Türkiye’de son yıllarda liberalizm karşıtı açıklamalar yapan ve otoriter siyasal tavırlar gösteren Orban ve Erdoğan idarelerinin birbirlerine duyduğu yakınlık incelenmiş ve her alanda hızla gelişen ikili ilişkilere açıklık getirilmiştir." değerlendirmesinde bulunduğu bu makaleyi okumak için tıklayınız.

 


Sayfa 5 / 29
free pokerfree poker

Haberler

'Macar firmaları üçüncü ülkelere girmek için Türk ortak arıyor'

AB’nin çıkış trendi yakalayan ekonomilerinden Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gábor Kiss, Macar firmalarının üçüncü ülkelere girmek için Türk ortak aradığını söyledi.

Devamını oku...
 
İstanbul’da yüz yıllık Macar Kültür Diplomasisi tanıtıldı

Macar Mimar Károly Kós’un çalışmalarının yer aldığı İstanbul 100 Sergisi, İstanbul Macar Kültür Merkezi’nde açıldı. 10 Şubat’ta ziyarete açılan sergi, geniş çaplı arşiv çalışmalarına dayanarak hem Macar mimarı, hem Erdel bölgesi Macarlarının önemli bir şahsiyeti olan mimar Károly Kós’u, hem de kısa ömürlü İstanbul Macar Bilimler Enstitüsü’nün kurucularını ve bursiyerlerini andı.

Devamını oku...
 
14. Macar Günü etkinlikleri Süleymanpaşa’da gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 52. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında 14. Macar Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Devamını oku...