Prof. Üçler Bulduk'a Armağan eserinde Avusturya-Macaristan'a ve Türk-Macar ilişkilerine ilişkin iki makale yayınlandı

Prof.Dr. Üçler Bulduk'a ithaf edilen 2017 yılında çıkan bir kitapta genç araştırmacılar Dr. Bilge Karbi ve Pınar Yiğit Türker'in tetkikleri sitemizin makaleler kısmına eklenmiştir. Okumak için başlık isimlerine tıklayınız.

Macaristan'da Türkoloji Çalışmalarına Genel Bir Bakış: Türkoloji'nin Gelişimi ve Macar Türkologlar

Çek Şarkiyatçı Alois Musil'in Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ndeki Faaliyetleri: Cihad, Eğitim-Kültür ve Şark Misyonu

 
free pokerfree poker